ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Β. ΤΟΦΑΣ

Ειδικός Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος

Προπτυχιακή εκπαίδευση

1995-2001 Πανεπιστήμιο Πατρών. Ιατρική σχολή.

1993-1995 Στρατιωτική θητεία, Κύπρος.
1987-1993 Γυμνάσιο και Λύκειο Ακροπόλεως, Λευκωσία.

Ξένες γλώσσες

Αγγλικά GCE O-level
Γαλλικά  GCE O-level

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών:
Μάρτιος 2006: Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας (EDIM)
Iανουάριος 2009: Tίτλος Ειδικότητας Παθολογίας
Ιούνιος 2009-Ιούνιος 2011: Εξειδίκευση Λοιμωξιολογίας, Λαϊκό Νοσοκομείο Αθήνα
Νοέμβριος 2011: Τίτλος Εξειδίκευσης Λοιμωξιολογίας
Διδακτορική Διατριβή

Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

 1. First cluster of vancomycin-resistant Enterococcus faecalis isolates in Cyprus.

G.L. Daikos, P. Triantafyllopoulou, V. Syriopoulou, D. Bakatzouni-Pieridou, M. Kontou, M. Theodoulou, P.Tofas and G. Petrikkos

Clin Microbiol Infect. 2005;11:232-4 

 1. Disseminated zygomycosis with involvement of the central nervous system.

Skiada A, Vrana L, Polychronopoulou H, Prodromou P, Chantzis A, Tofas P  Daikos GL.    Clin Microbiol Infect. 2009 Oct;15 Suppl 5:46-9.

 1. Serum bactericidal activity of three different dosing regimens of colistin with implications for optimum clinical use.

 Skiada A, Pavleas J, Vafiadi C, Salatas K, Tofas P, Tzanetou K, Markogiannakis A, Thomopoulos G, Vafiadi I, Petrikkos G. J Chemother. 2010 Jun;22(3):175-8.

 1. Development of acute myeloid leukemia with NPM1 mutation , in Ph-negative clone, during treatment of CML with imatinib.

Georgiou G, Efthymiou A, Vardounioti I, Boutsikas G, Angelopoulou MK, Vassilakopoulos TP, Kyrtsonis MC, Plata E, Tofas P, Bitsani A, Bartzi V, Pessach I, Dimou M, Panayiotidis P. Leukemia 2011 Oct 11 

 1. Rhodotorula mucilaginosa associacted meningitis: A subacute entity with high mortality. Case report and review.

Tsiodras S, Papageorgiou S, Meletiadis J, Tofas P, Pappa V, Panayiotides J, Karakitsos P, Armaganidis A, Petrikkos G. Med Mycol Case Rep. 2014 Sep 10;6:46-50. 

 1. Imported lymphocutaneous sporotrichosis in Greece.

Xirotagaros G, Drogari-Apiranthitou M, Panayiotides IG, Tsakiraki Z, Tsamakis C, Theotokoglou S,Tofas P, van Diepeningen AD, de Hoog GS, Petrikkos G, Rigopoulos D. Br J Dermatol. 2015 Jul;173(1):291-3.

 1. Carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae bloodstream infections in neutropenic patients with haematological malignancies or aplastic anaemia: Analysis of 50 cases.

Tofas P, Skiada A, Angelopoulou M, Sipsas N, Pavlopoulou I, Tsaousi S, Pagoni M, Kotsopoulou M, Perlorentzou S, Antoniadou A, Pirounaki M, Skoutelis A, Daikos GL. Int J Antimicrob Agents. 2016 Apr;47(4):335-9.

 1. Pseudomonas aeruginosa bacteraemia in patients with hematologic malignancies: risk factors, treatment and outcome.

Tofas P, Samarkos M, Piperaki ET, Kosmidis C, Triantafyllopoulou ID, Kotsopoulou M, Pantazatou A, Perlorentzou S, Poulli A, Vagia M, Daikos GL.

Diagn Microbiol Infect Dis. 2017 Aug;88(4):335-341. 

  Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά

  • Thoracic medicine quiz-Case 6.

  L Hadjihannas, P Paraskeva, P Katsaronis, M Psychogiou, P Tofas, L Lekakos, G Daikos, P Tomos. Archives of Hellenic Medicine, 2009, 26(2) :283-284 

  Συγγραφικό έργο

  • Κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία της εμπύρετης ουδετεροπενίας

  Π.  Τόφας  Εντατική θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική 2010 Γ. Μπαλτόπουλος

  • Λοιμώδη νοσήματα: Mια σύντομη κλινική ανασκόπηση (Εκδόσεις Παρισιάνου)

  Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης Γ. Πετρίκκος

  Μετάφραση Π. Πετρίκκος, Π Τόφας, Μ Σταματελλάτου

  Ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια

  1. Effect of antineoplastic agent on the antifungal activity of Amphotericin B  Tofas PV, Suller MTE, Triantafylopoulou P, Skiada A, Petrikkos G. Mycoses 45;2002 (suppl 2) pp62
  1. Antibiotic susceptibility of isolates in the intensive care unit in Greece: 3 years of the Meronem Yearly Susceptibility Test Information Collection (MYSTIC ) programme. A. Gikas, J.A. Papadakis, H. Triantafylopoulou, A. Christidou, A. Katsandri, P. Tofas, G. Petrikkos
   14th European Congerss of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
   Prague, Chech Republic, May 1-4, 2004 (Abstract P1885: 539) 
  1. Successful treatment of rhinocerebral mucormycosis with ambisome, surgical debridement and hyperbaric oxygen. Skiada A., Tofas P., Papanastasiou K., Rapidis AD., Stamatelou M., Zachariadis V., Petrikkos G. 13th International Symposium on Infections in the Immunocompomised Host.Granada Spain, June 27-30, 2004 (Αbstract 099:55)
  1. A case of persistent cryptococcal meningoencephalitis in an immunocompromised patient. A. Skiada, P. Tofas, K. Papanastasiou, A.D. Rapidis, M. Stamatelou, V. Zachariadis, G. Petrikkos . 13th International Symposium on Infections in the Immunocompomised Host. Granada Spain, June 27-30, 2004 (Abstract 099:55)
  1. Carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae bacteremia: Report of two cases in haematologic patients. C. Kosmidis, G.L. Daikos,     P. Tofas, P. Petrikkos, M. Psichogiou, M. Dimou, G. Petrikkos 8th International Symposium on Febrile Neutropenia. Athens, January 2006

   

  1. Pharmakokinetics of Three Different Dosing Regimens of Colistin with Meaning for Optimum Use.
  2. Skiada, J. Pavleas, C. Vafiadi, K. Salatas, A. Markoyannakis, P. Tofas, K. Tzanetou, G. Thomopoulos, A. Rigas, K. Rigas, E. Vafiadi, G.L. Petrikkos, G.L. Daikos. 48th Annual ICAAC/IDSA 46th Annual Meeting, Washington, DC – October 2008
  1. Αντοχή Gram αρνητικών νοσοκομειακών βακτηρίων σε ευρέως φάσματος αντιβιοτικά κατά το έτος 2002. Π. Τριανταφυλλοπούλου, Α. Κατσανδρή, Π.Β Τόφας, Μ. Γιαννοπούλου, Μ. Γραμματικού, Γ. Πετρίκκος. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων, Αθήνα Ιανουάριος 25-26, 2003. (Περίληψη σελ 57, 53) 
  1. Επιδημιολογική Ανάλυση 27 περιπτώσεων συστηματικής Ασπεργίλλωσης: Συσχέτιση κλινικών και Εργαστηριακών Δεδομένων. Π.Τριανταφυλλοπούλου, Π.Τόφας, Α. Σκιαδά, Α. Τόσκας, Γ. Δαΐκος, Π.Παναγιωτίδης, Γ. Πετρίκκος Ετήσιο 30ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 27 Απριλίου –1η Μαΐου 2004 (Περίληψη 241: 63) 
  1. Οστεομυελίτις από υφομύκητες (Scedosporium apiospermum & trichophyton mentagrophytes) σε έδαφος χρόνιας βακτηριακής οστεομυελίτιδας: δύο περιπτώσεις. Α. Σκιαδά, Π. Τόφας, Ε. Ντούνης, Ε. Φραγκούλη, Α. Μητρούσια-Ζιούβα, Α. Τόσκας, Γ.Λ. Δαϊκος, Γ. Πετρίκκος 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Μυκητολογίας
   Αθήνα, 27-29 Μαϊου 2005 (περ. P26 σελ:65)  
  1.   Έλεγχος ευαισθησίας 591 στελεχών Candida στη φλουκοναζόλη στη περίοδο Μαϊος 01 με Δεκέμβριο 04 με μέθοδο διάχυσης σε δίσκους. Ι. Ανυφαντής, Π. Τόφας, Π. Λάζαρη, Μ. Γραμματικού-Τσερώνη, Φ.Δ. Μαντοπούλου, Π. Τριανταφυλλοπούλου, Ε. Πετρίκκου, Α. Μητρούσια-Ζιούβα, Γ. Πετρίκκος
   1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Μυκητολογίας

  Αθήνα, 27-29 Μαϊου 2005  (περ. P27 σελ:66).

  1. Κλινικό περιστατικό: Candida glabrata σε χρόνια οστεομυελίτιδα της σπονδυλικής στήλης. 3o Πανελλ. Συνέδριο ΕΕΙΜ, 16-17 Οκτ. 2009, Αθήνα. Αναρτ. Ανακ. Περίληψη ΑΑ21. Ανυφαντής Ι., Τόφας Π., Δρογκάρη-Απειρανθίτου Μ.  Στούπη Α., Δαΐκος Γ. Λ. και Πετρίκκος Γ. 
  2. Incidence of rare mould infections in the broader area of Athens, Greece; an update. 5th TIMM 2011, 2-5 Oct.Valencia, Spain (P219). Mycoses; 54 suppl.2.

   Drogari-Apiranthitou M., Mantopoulou F. D., Skiada A., Kanioura L., Vrioni G., Mamali V.,  Antoniadou A., Argyropoulou A., Golegou S. , Orfanidou M., Panagea T., Perlorentzou S., Themeli-Digalaki A., Tofas P., Tsiodras S., Mitroussia-Ziouva A., Tsakris A. and Petrikkos G. 

  13. Επίπτωση σπανίων διεισδυτικών μυκητιάσεων στην ευρύτερη περιφέρεια Αθηνών και ευαισθησία στα αντιμυκητιασικά φάρμακα. Νεότερα δεδομένα. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Μυκητολογίας, 11-13 Νοεμβρ. 2011, Royal Olympic, Αθήνα. Μ. Δρογκάρη-Απειρανθίτου, Φ.Δ. Μαντοπούλου, Α. Σκιαδά, Λ. Κανιούρα, Γ.  Βρυώνη, Β.  Μάμαλη , Α. Αντωνιάδου, Α. Αργυροπούλου, Σ. Γκολέγκου, Μ. Ορφανίδου, Θ. Παναγέα, Σ. Περλορέντζου, Α. Θέμελη-Διγαλάκη, Π. Τόφας, Σ. Τσιόδρας, Α. Μητρούσια-Ζιούβα, Α. Τσακρής και Γ. Πετρίκκος.

    24/7 service. Same Day Appointments are Available.

    +30 21 0651 0772

    info@4-doctors.gr

    Λεωφόρος Μεσογείων 362Α